Menu

Privacyverklaring

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze informatie kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Alle op de website gepubliceerde zaken zijn onder voorbehoud van volledigheid, typefouten, beschikbaarheid en interpretatie. annatommie – centra voor orthopedie en beweging holding B.V. -KVK 27335441 – aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen.

1. Intellectuele eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Annatommie mc. De presentatie en alle informatie, inclusief handelsmerken, logo’s die op de website www.annatommiemc.nl (hierna de “site” genoemd) staan vermeld, worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot Intellectuele Eigendom, en zijn eigendom van Annatommie mc of zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie. Niets van de site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd, geüpload, verdraaid weergegeven, doorgegeven of gedistribueerd op welke manier dan ook, of worden gebruikt ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Annatommie mc, met uitzondering van een enkele kopie van de gegevens die u kunt downloaden op uw computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, vooropgesteld dat u alle intellectuele eigendomsrechten en enig ander recht dat eventueel van toepassing is, respecteert. Annatommie mc behoudt zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. Iedereen binnen Annatommie mc kan teksten ten behoeve van de website aanleveren, deze worden zorgvuldig gecontroleerd door de eindeverantwoordelijke. De website wordt niet door derden gefinancierd. En Annatommie mc publiceert geen reclame-uitingen op de website.
Webredactie:

Annatommie mc Utrecht
Janssoniuslaan 71
3528 AH Utrecht
Telefoon: 030 711 59 00

2. Aard van de informatie

De site bevat informatie met betrekking tot gezondheid, fitness, het medisch gebied en diverse soorten medische behandelingen die exclusief bedoeld zijn voor gebruik door de mens. Deze is alleen voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging voor het advies van uw eigen arts of een andere medische of paramedische professional. Onze website geeft informatie over de behandelingen die plaatsvinden bij één van onze vestigingen en/of door onze artsen op andere locaties. Dit betekent niet dat er geen andere behandelingen kunnen bestaan voor bepaalde klachten. Alle links op de website en over diagnostiek zijn alleen bedoeld ter verdere informatie en dus geen reclame.

3. Persoonsgegevens

U kunt via de e-mail informatie bij ons opvragen, via het online afsprakenformulier een afspraak maken of een terugbelafspraak aanvragen. Hierbij dient u persoonlijke gegevens in te vullen zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en aard van de klachten. Annatommie mc legt deze gegevens vast, alleen onze medewerkers en zorgverleners hebben toegang. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij vereist bij wet. IP-adressen worden gebruikt om de statistieken bij te houden. 

4. Privacy statement

Annatommie mc wil er zorg voor dragen dat u voldoende op de hoogte bent van wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.  De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres zullen op de volgende wijzen worden gebruikt:
Als u een contactformulier op onze website invult ontvangen wij deze in onze info@annatommiemc.nl mailbox. Deze e-mails worden niet opgeslagen en worden na verwerking verwijderd.

  • Uw sollicitatiebrief en cv worden door onze HR afdeling verwerkt en opgeslagen. Deze informatie wordt na 6 maanden verwijderd.
  • Als u akkoord bent gegaan met ons Cookiebeleid wordt uw surfgedrag op de website opgeslagen en gebruikt voor analyse en optimalisatie van de website. Tevens wordt uw surfgedrag gebruikt voor re-marketingdoeleinden.
  • Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van onze nieuwsbrief dan blijven wij die periodiek toesturen totdat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen.
  • Annatommie mc verklaart hierbij uw gegevens niet aan derden te zullen verkopen.

Onze website bevat links naar niet-Annatommie mc websites. Annatommie mc is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Bekijk hier onze privacyverklaring.

Wij werken samen met:

Annatommie mc