Menu

Nieuws

HomeNieuws › Klaas van der Heijden vertrekt als interim Medisch Directeur bij Annatommie mc

Klaas van der Heijden vertrekt als interim Medisch Directeur bij Annatommie mc

september 12, 2019

Medisch Directeur Klaas van der Heijden treedt op eigen verzoek per 1 september terug als bestuurder van Annatommie mc en draagt zijn verantwoordelijkheden over aan Bastiaan Heere en Wieneke Metsaars, beiden al meerdere jaren werkzaam als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc. Klaas van der Heijden startte begin 2018 in zijn rol als Medisch Directeur a.i. voor een periode van negen maanden.

Klaas van der Heijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling was met het medisch team bouwen aan de kwaliteit van zorg en het medisch beleid. Tevens kreeg hij de opdracht om samen met de directie en het medisch team een nieuw model te ontwikkelen met directe inbreng van de medisch specialisten in het bestuur van de organisatie. Uiteindelijk bleef Klaas 15 maanden en is hij blij dat hij nu het stokje kan overdragen.

Logische volgende stap
Herman Spruit, voorzitter Raad van Commissarissen van Annatommie mc, dankt Klaas voor zijn inzet en commitment de afgelopen 15 maanden. ‘’Annatommie mc heeft in 2018 en 2019 grote stappen gezet in de organisatie van de orthopedische zorg en kwaliteit van processen. Per 1 augustus hebben we een nieuwe samenstelling van het bestuur met directe participatie vanuit het medisch team en is het vertrek van Klaas van der Heijden een logisch volgende stap. Hij heeft samen met Wouter de Graaf een belangrijke bijdrage geleverd en wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor.’’

Dankwoord Klaas van der Heijden
“Mijn ambitie was om in een tijdelijke rol mijn kennis en ervaring in te brengen en zo het team en de zorg van Annatommie mc naar een volgende fase te helpen, aldus’’ Klaas van der Heijden. ‘’Dat kost altijd meer tijd en energie dan je denkt, maar ik ben trots op de stappen die we hebben gezet en heb alle vertrouwen in mijn opvolgers, die vanuit het medisch team zelf zijn benoemd. Annatommie mc is een mooi voorbeeld hoe met focus en inzicht in de afgelopen 15 jaar stapje voor stapje een zorgorganisatie is opgezet als alternatief voor de zorg in een traditioneel ziekenhuis. Maar het is ook een organisatie die innoveert in aanpak en service, aansluitend op de behoefte van de patiënt met bewegingsklachten, maar ook rekening houdend met maatschappelijke veranderingen en regionale discussies.”

Het executive team van Annatommie mc v.l.n.r. Ruud Sijbers (Manager Commercie), Wieneke Metsaars (Manager Medisch Team), Theo van der Meer (Manager Zorgproces), Irene Groenink (Algemeen Directeur) en Bastiaan Heere (Manager Medisch Team). 

Eindverantwoordelijkheid
Irene Groenink behoudt de eindverantwoordelijkheid en blijft Algemeen Directeur. Er is een Executive Team gevormd, met daarin ruimte voor twee medisch specialisten als Manager Medisch Team, een Manager Zorgproces en een Manager Commercie. “Ons zorgproces en ons contact met de patiënt en verwijzer is het afgelopen jaar snel gegroeid en in kwaliteit verbeterd, maar de zorg ontwikkelt snel en er blijft veel te doen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat met dit team en extra inzet van medisch specialisten op dit niveau van besluitvorming we de noodzakelijk volgende stappen met meer daadkracht en draagvlak kunnen zetten.”

Wij werken samen met:

Annatommie mc