Morton’s neuroom operatie

mortons neuroom voet pijn klachten operatie
Bij Annatommie mc kunt u terecht voor een Morton’s neuroom operatie. In veel gevallen kunnen de klachten die ontstaan naar aanleiding van een Morton’s neuroom zonder operatie worden verholpen. In overleg tussen u en de arts kan worden overgegaan tot een operatie waarbij het neuroom wordt verwijderd. Hier vindt u meer informatie over deze operatie.

De Morton’s neuroom operatie

Er wordt een snee gemaakt aan de bovenzijde van de voet op de plaats van het Morton’s neuroom, tussen twee tenen in. De bandjes die de kopjes van de middenvoetsbeentjes met elkaar verbinden worden doorgesneden, zodat de zenuw meer ruimte krijgt. Dit doorsnijden heeft geen gevolgen voor de stabiliteit van de voet. Het Morton’s neuroom wordt verwijderd, tezamen met een gezond stuk van de zenuwtakjes. Dit is om te voorkomen dat de verdikking (snel) terugkomt. Dan wordt de huid weer gesloten met een (oplosbare) hechting. Het weefsel wordt vervolgens opgestuurd voor onderzoek (ter bevestiging van de diagnose).

Voor de operatie

Voorbereidingen voor operatie

  • Haal vóór uw ziekenhuisopname elleboogkrukken ter ondersteuning. Dit is niet verplicht, maar kan wel prettig zijn. Het is belangrijk dat u de krukken bij opname in de kliniek meebrengt. U kunt deze o.a. lenen bij thuiszorgwinkels.
  • Regel hulp bij thuiskomst van familie of vrienden. U bent direct na de operatie namelijk minder mobiel. Mocht u persoonlijke of huishoudelijke hulp willen hebben, is het verstandig om dit van tevoren te regelen.
  • U bent na de operatie niet in staat zelf auto te rijden. Regel dus vooraf vervoer naar huis.
  • U heeft tijdens uw preoperatief consult overlegd met de anesthesieassistent over de inname van medicijnen vóór de operatie.
  • Wij verzoeken u alle nagellak op handen en voeten te verwijderen. Dit vermindert het risico op een infectie.
  • Om het herstel zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u de eerste week uw been goed hoog houdt.

De dag van de operatie

U meldt zich op de dag van de operatie nuchter (niet eten en drinken) op het afgesproken tijdstip bij de receptie van Annatommie mc. Eventuele medicatie kan, volgens de afspraken die zijn gemaakt tijdens de preoperatieve screening, worden ingenomen met een slokje water.
Nadat u zich gemeld heeft bij de receptie kunt u plaatsnemen in ons atrium. Een medewerker brengt u naar de operatiekamers, alwaar u voorbereid wordt op de operatie. De opnametijd is niet altijd de operatietijd. Voor de operatie wordt het te opereren gebied gemarkeerd met een pijl (viltstift).
Tijdens uw preoperatief consult en op de dag van de operatie heeft u overleg met de anesthesieassistent en anesthesist over welke anesthesietechniek bij u zal worden toegepast. Een Morton’s neuroom operatie kan worden uitgevoerd onder algehele narcose of onder verdoving middels een ruggenprik. Ook kan er worden gekozen voor een plaatselijke verdoving van de gehele voet.

Na de operatie

Direct na de operatie

Na de operatie verblijft u op de verkoever (uitslaapkamer). Om uw voet zit dan een drukverband.

Ontslag

De operatie vindt plaats in dagbehandeling. Als alles goed gaat kunt u de dag van de operatie weer naar huis.

Thuis na de operatie

Na de operatie krijgt u een drukverband. Dit moet één week blijven zitten. Daarna kunt u het drukverband verwijderen. Indien de wond droog is hoeft er geen verband meer op. Lekt de wond nog iets, dan kunt u er een gaasje of pleister op doen.

Poliklinische controle

Ongeveer twee weken na de ingreep komt u voor het controleren van de wond en het eventueel verwijderen van de hechtingen op de polikliniek van Annatommie mc. Na zes weken komt u voor controle bij de arts.

Adviezen en leefregels

De eerste twee weken heeft uw voet veel rust nodig. Het is belangrijk dat u in deze periode uw voet hoog houdt. Dat wil zeggen, als u zit uw been op een stoel of kruk met kussen, waarbij uw voet hoger ligt dan uw knie en uw knie hoger dan uw heup. Zo voorkomt u zwelling en pijn. In bed doet u het voeteneind van uw bed omhoog of legt u een kussen onder het voeteneind van uw bed. Wel mag u regelmatig kleine stukjes lopen met krukken. Hierbij mag u uw voet belasten.
Wanneer u weer kunt werken is afhankelijk van de operatie, de nabehandeling en wat voor werk u doet. Heeft u zittend werk, dan kunt u vaak na één week weer aan het werk. Zorg er wel voor dat u uw voet de eerste weken nog hoog houdt tijdens het werk. Verricht u fysiek zwaarder werk, bespreek dan eerst met uw specialist wanneer u weer aan het werk kunt. Ook wanneer u weer kan fietsen en sporten bespreekt u met uw specialist. Met autorijden mag u pas beginnen als u goed, volledig belast en zonder krukken kunt lopen en voldoende kracht en coördinatie over het geopereerde been heeft.

Complicaties

Er is een specifieke complicatie voor een Morton’s neuroom: er kan opnieuw een Morton’s neuroom ontstaan als litteken aan het uiteinde van de verwijderde gevoelszenuw. Gelukkig is deze complicatie zeldzaam. Het is ook mogelijk dat een klein stukje van de aanliggende tenen een verminderd gevoel krijgt na het verwijderen van het zenuwtje. Over het algemeen geeft dit geen hinder. Daarnaast bestaat er een kans op algemene complicaties, zoals nabloeding en wondproblemen. Ook deze complicaties zijn uitzonderlijk.