Menu

Schouderprothese

Het schoudergewricht bestaat uit de bovenarm en het schouderblad. De schouderkop bevindt zich aan de kant van de bovenarm en de schouderkom aan de kant van het schouderblad. Beide gewrichtsvlakken zijn bedekt met kraakbeen. Het kraakbeen kan na verloop van tijd slijtage gaan vertonen. Deze aandoening wordt artrose genoemd. Als het kraakbeen versleten is kan het gewricht niet meer soepel bewegen en kan het pijn en stijfheid veroorzaken.

Wanneer klachten als pijn en stijfheid dusdanig zijn dat zij niet meer te verhelpen zijn met pijnstillers, injecties en fysiotherapie, kan er besloten worden om een schouderprothese te plaatsen.

Drie soorten schouderprotheses

Er bestaan drie soorten prothesen:

  1. Hemi-schouderprothese: de kop wordt vervangen door een kunstkop, de kom wordt niet vervangen.
  2.  Totale schouderprothese: er wordt zowel een kunstkop als een kunstkom geplaatst.
  3.  Omgekeerde schouderprothese: er wordt een kop op de oorspronkelijke kom geplaatst en een kom op de oorspronkelijke kop. Voor deze ingreep wordt gekozen als de pezen niet meer intact of van zeer slechte kwaliteit zijn.

Afhankelijk van de conditie van het bot en van de spieren rond het schoudergewricht kan de orthopedisch chirurg besluiten tot het plaatsen van één van deze schouderprotheses. De belangrijkste reden voor het ondergaan van de operatie is het verminderen van de pijn. De functie van de schouder kan verbeteren, maar dat is niet altijd het geval.

TSP

Totale schouderprothese

RTSP

Omgekeerde schouderprothese

De operatie

De orthopedisch chirurg maakt aan de voorkant of zijkant van uw schouder een snee om bij het schouder gewricht te komen. Indien er is gekozen voor een hemi-schouderprothese, zal de kop van de schouder vervangen worden door een kunstkop. De oorspronkelijke kom wordt intact gelaten. Bij de keuze voor een totale schouderprothese wordt niet alleen de kop vervangen door een kunstkop, maar ook de kom door een kunstkom. De kunstkop kan een korte steel of een lange steel hebben en kan in sommige gevallen met botcement moeten worden vastgezet, dit is afhankelijk van de botkwaliteit. De nieuwe kunstkom wordt standaard met botcement vastgezet. Bij een omgekeerde schouderprothese wordt de oorspronkelijke kop verwijderd en komt er een steel in de bovenarm met een kommetje aan de bovenzijde. Soms is het hier ook noodzakelijk om dit met botcement te bevestigen. Op de oorspronkelijke kom wordt een kunstbol (kop) geplaatst, die met botcement en schroeven wordt bevestigd.

Vervolgens worden alle spieren en pezen voor zover mogelijk terug gehecht en wordt de wond gehecht. De operatie duurt gemiddeld 90 minuten, afhankelijk van het type prothese en de botkwaliteit.

Voor de operatie

Een protheseoperatie is een ingreep die belastend kan zijn voor het lichaam en die gevoelig is voor infecties. Voor de operatie mogen er daarom geen bronnen van infectie in uw lichaam zijn. Een slecht gebit dient bijvoorbeeld voor de opname te zijn gesaneerd. Bijzondere aandacht verdienen infecties van onder andere keel, blaas, onderlichaam, tenen en voeten. Heeft u wondjes, een infectie of denkt u die te hebben, meld dit dan tijdig.

Voordat u geopereerd wordt heeft u nog een afspraak bij de anesthesiemedewerker en een fysiotherapeut. Bij de anesthesiemedewerker wordt gecontroleerd of u bij Annatommie nc geopereerd mag worden en of er nog aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie. Bij de fysiotherapeut wordt uitleg gegeven over de sling en welke oefeningen u mag doen.

Rookt u? In dat geval adviseren wij u met klem te stoppen met roken. Roken heeft een negatief effect op de wondgenezing en hierdoor is er een groter risico op complicaties, en met name infecties. Daarnaast heeft het ook een negatief effect op herstel van onderhuidse weefsels, zoals de pezen die weer zijn terug gehecht. Door (liefst tijdig, vier tot acht weken voor de operatie) te stoppen met roken verkleint u deze risico’s aanzienlijk.

De opname duurt in principe twee dagen (1 nacht), hier kan van worden afgeweken indien de wond nog veel vocht produceert of wanneer de pijn niet goed onder controle is. U krijgt tijdens de opname een infuus in uw arm om medicatie toe te dienen. In de meeste gevallen krijgt u voor de operatie een regionale blokkade van de anesthesist om de pijn zo min mogelijk te voelen tijdens en na de operatie. Daarnaast krijgt u algehele narcose. Tijdens de operatie moet u nuchter zijn, dit is belangrijk om de risico’s van de narcose zo klein mogelijk te houden.

Na de operatie

Na de operatie heeft u een pleister op de geopereerde schouder, welke vijf dagen moet blijven zitten, mits deze niet verzadigd is. Hierover krijgt u instructies mee van de verpleegkundige voor het ontslag van de verpleegafdeling. Daarnaast heeft u een sling om uw arm met een band achter de rug om uw arm op zijn plaats te houden. De arm kan nog verdoofd aanvoelen door de blokkade. Meestal komt het gevoel (en daarmee de pijn) na 24 uur terug. Van belang is tijdig (op vaste tijdstippen) pijnstilling te nemen, ook al voelt u dan nog niet zoveel pijn.

De fysiotherapeut komt na de operatie bij u langs om met u de oefeningen door te nemen. Het is van belang dat u snel na de operatie (twee tot vijf dagen) al start met fysiotherapie. Hiervoor krijgt u een verwijzing met instructies mee vanuit Annatommie mc Na de operatie draagt u een mitella gedurende zes weken en heeft u een beperkt oefenprogramma wat langzaam wordt opgebouwd onder begeleiding van uw fysiotherapeut. Voor een goed herstel van de schouder is het erg belangrijk om de instructies van de orthopedisch chirurgen de fysiotherapeut op te volgen. Het is wel aan te raden een fysiotherapeut te kiezen die is gespecialiseerd in het behandelen en revalideren van schouders.

We adviseren u de voorgeschreven pijnmedicatie gedurende 14 dagen in te nemen, zodat u goed slaapt en goed kunt oefenen met de fysiotherapeut. Belangrijk is dat u met name in de eerst twee weken pijnvrij kunt oefenen met de fysiotherapeut, indien dit niet goed gaat kunnen wij voor u de pijnmedicatie bijstellen. Indien u vragen heeft over de medicatie, een herhaalrecept wenst of last heeft van bijwerkingen kunt u telefonisch contact met ons opnemen. De meeste mensen zijn grotendeels pijnvrij na zes tot acht weken.

De schouder blijft de eerste dagen na de ingreep gezwollen. Indien u de arm zonder pijn al voldoende kunt bewegen en daardoor in staat bent om adequaat te handelen in noodsituaties en u het zelf veilig acht, dan kunt u na acht tot twaalf weken het autorijden/fietsen weer hervatten, mogelijk ook in overleg met uw fysiotherapeut.

De wond is onderhuids gehecht met oplosbare hechtingen. Er kunnen echter knoopjes aan de buitenkant zitten, deze vallen er meestal na tien tot veertien dagen vanzelf af. Indien dit niet het geval is, worden deze verwijderd bij de wondcontrole twee weken na de operatie hier op de polikliniek. Indien de wond na zeven dagen nog lekt, moet u telefonisch contact met ons opnemen. Mochten er eerder (andere) vragen zijn over de wond, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Complicaties kunnen bij iedere operatie ontstaan. Wij doen er alles aan om de risico’s hierop zoveel mogelijk te verkleinen. Er kan een zenuw beschadigd raken tijdens de operatie, dit kan een doof gevoel in een gedeelte van de huid veroorzaken of zelfs uitval van bewegingen van de arm. Dit gebeurt gelukkig heel sporadisch. Er kan een infectie ontstaan, om de kans hierop te verkleinen krijgt u voor en na de operatie een aantal maal antibiotica toegediend. In enkele gevallen kan een infectie  zelfs leiden tot meerdere vervolg operaties en langdurig gebruik van antibiotica. Het gebrek aan beweging tijdens en na de operatie kan trombose veroorzaken; om de kans hierop te verkleinen krijgt u na de operatie een antistollingsmiddel toegediend gedurende de opname. Het schoudergewricht kan luxeren door het uitvoeren van een verkeerde beweging, dit houdt in dat de kop uit de kom schiet. Daarnaast kan tijdens het inbrengen van de prothese soms blijken dat het bot niet sterk genoeg is en dat er een breuk ontstaat, dit zal dan direct tijdens de operatie worden behandeld. Vaak merkt u hier na de operatie weinig van. Zeer zelden kan op termijn de prothese loslaten, dit het geval bij alle soorten protheses (dus ook bij knie en heup protheses). Om dit vroegtijdig op te sporen, zullen wij u frequent blijven controleren na de operatie.

De eerste controle na de operatie is de wondcontrole twee weken postoperatief. Deze controle wordt verricht door een speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeut. De volgende controle is zes tot acht weken na de operatie bij de physician assistant of de orthopedisch chirurg en daarna volgt nog een controle drie tot vier maanden postoperatief met een röntgenfoto vooraf. De uiteindelijke revalidatie zal echter ongeveer negen maanden in beslag nemen. Vaak is er tot twaalf maanden na de operatie nog verbetering mogelijk.

Invullen vragenlijsten

Vanuit landelijke richtlijnen wordt verwacht dat wij de voortgang van patiënten door middel van vragenlijsten monitoren. Deze vragenlijsten worden PROMS genoemd en hierop geeft u uw kwaliteit van leven of niveau van functioneren aan. Met deze vragenlijsten worden de uitkomsten van zorg vanuit uw perspectief vastgesteld. Daarom bent u reeds gevraagd om u aan te melden bij onze database. Via deze database zult u voor de operatie, drie maanden na de operatie en één  jaar na de operatie een oproep ontvangen om deze vragenlijsten digitaal in te vullen.

Onze patiënten beoordelen ons gemiddeld met een:

rating logo

Orthopedisch chirurgen gespecialiseerd in Schouderprothese

Wij werken samen met:

Annatommie mc