Voorste benadering heupprothese operatie

voorste benadering heup | heupprothese
Bij Annatommie mc kunt u bij ernstige artrose aan de heup(slijtage) terecht voor een heupprothese via de voorste benadering. Deze operatie geeft een sneller herstel met minder pijn, in vergelijking met de traditionele heupprothese operatie . Voor het plaatsen van een heupprothese via de voorste benadering is speciale expertise nodig. Annatommie mc beschikt over een team dat deze deskundigheid heeft. Op deze pagina vindt u informatie over het plaatsen van een heupprothese via de voorste benadering.

De voorste benadering: nieuwe methode heupoperatie?

De voorste benadering wordt ook wel de ASI methode genoemd. ASI komt uit de Amerikaanse literatuur en staat voor: benadering van voren (Anterior) in rugligging (supine) en tussen de spieren door (Intermusculair). In de medische literatuur komt men ook de benaming Hueter benadering tegen.
Deze benadering heet de voorste benadering, omdat de heup via de voorzijde van het gewricht wordt geopend. Het litteken zit echter meer aan de zijkant van het been. Er wordt dus onderhuids wel verder naar voren geopereerd dan het litteken doet vermoeden. Van de voorste benadering wordt ook wel gezegd dat deze nieuw is. Dit is echter een bewering die onjuist is. Reeds in 1881 verscheen een artikel van chirurg Carl Hueter die deze benadering voor het eerst beschreef.
Sinds 1947 worden in Frankrijk al heupvervangingen uitgevoerd via deze methode. De pioniers op dit gebied waren de gebroeders Judet. Zodoende zijn er in de afgelopen decennia in Frankrijk tienduizenden heupen via de voorste benadering met succes geplaatst. Voor de Fransen is de benadering dus een gevestigde operatietechniek. Het is dus beter om te stellen dat in Nederland de benadering herontdekt is, ruim 120 jaar na het verschijnen van het eerste wetenschappelijke artikel hierover.
De keuze voor de benadering is afhankelijk van de hoeveelheid spierweefsel, uw gewicht in relatie tot u lengte (BMI) en de vorm van de heup. De benadering is dus niet geschikt voor iedereen. Of deze benadering ook voor u een optie is, kunt u bespreken met de orthopedisch chirurg.

Ervaring heupprothese voorste benadering

Patiëntervaring Arco de Bruin

Heupprothese via de voorste benadering bij Annatommie mc

Het is ongelooflijk, maar afgezien van een beetje spierpijn heb ik geen dag pijn gehad aan de wond of aan mijn heup.

Voordelen voorste benadering heup

Het plaatsen van een heupprothese via de voorste benadering kent een aantal voordelen ten opzichte van de andere benaderingen van het heupgewricht:

 • Minder spierschade: Allereerst blijven de spieren rondom het heupgewricht bij de voorste benadering zoveel mogelijk onaangetast.
 • Minder pijn: Ook blijkt uit verschillende onderzoeken dat er sprake is van minder pijn na de heupvervanging via de voorste benadering. Om deze reden is er vaak ook minder pijnmedicatie nodig.
 • Sneller naar huis: Doordat er minder spierschade plaatsvindt en er minder pijn ervaren wordt, kunnen mensen sneller na de operatie naar hun eigen huis, of tijdelijke zorgplek. Vaak al de eerste dag na de operatie. Ook kan de patiënt vaak op korte termijn weer volledig functioneren in het dagelijks leven.
 • Minder complicaties: Omdat de operatie in rugligging wordt uitgevoerd is optimale plaatsing van de kom beter gewaarborgd. Dit zorgt, samen met het intact laten van de spieren, dat de kans op complicaties sterk verminderd is. Verder is de kans op restklachten en het risico van luxatie kleiner dan bij andere benaderingen.
 • Minder kans op mank lopen: Met de voorste benadering blijven de abductoren van de heup ongemoeid. Deze spieren stabiliseren het bekken bij het lopen.

Leefregels voorste benadering

Bovendien is de nabehandeling na de voorste benadering aan leefminder regels gebonden. Zo mag u bijvoorbeeld:

 • Enkele uren na de operatie uit bed onder begeleiding van de fysiotherapeut en/of verpleging.
 • Krukken gebruiken zolang u dat zelf wil. In de praktijk vaak twee-drie weken in tegen stelling tot zes weken die gelden voor de andere benaderingen. Vaak kan er al redelijk snel worden overgegaan op lopen met maar één kruk.
 • Slapen op de zij, omdat het risico op uit de kom gaan van de heup nihil is.
 • Een hometrainer gebruiken nadat de wond droog is. Begin op een lage weerstand en pas eventueel de zadelhoogte aan.
 • Autorijden zodra u nog maar één kruk nodig heeft en u zich sterk genoeg voelt om ook een noodstop te kunnen maken. Overleg dit wel altijd met uw verzekeraar.

Snellere revalidatie

Het eerste deel van het herstel na een operatie via de voorste benadering verloopt sneller en wordt als minder belastend ervaren door de patiënten. Het duurt in het algemeen drie maanden voordat het lichaam geheel hersteld is van de operatie en de spierkracht en soepelheid weer terug is in de heup.
Bij de keuze voor een heupvervangende operatie is het fijn om precies te weten hoelang de revalidatie duurt. We krijgen vaak de vraag ‘Wanneer kan ik dan weer autorijden?’, ‘Wanneer kan ik weer werken?’ of ‘Kan ik na de operatie weer mijn sport beoefenen?’ De antwoorden hierop zijn afhankelijk van verschillende factoren en niet altijd vooraf te geven. Om u toch een inzicht te geven van wat u tijdens de revalidatie na een operatie via de voorste benadering te wachten staat, vindt u hier in het kort een overzicht.

 • Lopen zonder krukken: 4 weken na de operatie*
 • Autorijden: 4 weken na de operatie*
 • Licht lichamelijk werk: 6 weken na de operatie*
 • Buiten fietsen: 2 maanden na de operatie*
 • Zwaar lichamelijk werk: 6-12 maanden na de operatie (eventuele hervatting alleen in overleg)*

*Let op: deze informatie is een indicatie. Het herstel is erg persoonsgebonden en afhankelijk van vele factoren.

Fysiotherapie

Fysiotherapie kan u helpen met het herstel na de operatie en is daarom in veel gevallen aan te raden.  Onze fysiotherapeuten staan voor u klaar om u op weg te helpen direct na de operatie. Ze geven u instructies over wat u wel en niet mag en kunnen uw verdere vragen beantwoorden. Ondanks dat er minder leefregels zijn, zijn er nog wel enkele restricties in de eerste zes weken. Het belangrijkste is dat de eerste zes weken u het been niet naar achteren mag zwaaien. Deze beweging maakt u bijvoorbeeld bij: over een hek stappen of op een herenfiets stappen. Na zes weken is dit overigens wel mogelijk. Ook voor verdere begeleiding in de eerste weken na de ingreep kunt u bij Annatommie mc terecht voor uw fysiotherapie.
Wanneer u kiest voor fysiotherapie ‘dicht bij huis’, informeer dan uw fysiotherapeut dat de heup via de voorste benadering is geopereerd. Indien de fysiotherapeut hier geen of weinig ervaring mee heeft kan er altijd contact worden opgenomen met onze afdeling fysiotherapie voor vragen over de nabehandeling. Zo waarborgen wij uw herstel. Tijdens de eerste zes weken is krachttraining niet de bedoeling. De eerste weken moeten gericht zijn op het verbeteren van het looppatroon en het soepel kunnen bewegen van de heup.

Complicaties voorste benadering heup

Specifieke complicaties voor de voorste benadering zijn:

 1. Aan de voorzijde van het bovenbeen loopt een takje van een huidzenuw. Deze kan door rek tijdens de operatie beschadigd raken. Dit kan als gevolg hebben dat er een dove of gevoelloze plek aan de buitenkant van het bovenbeen ontstaat. Dit komt tussen de 5 en 20% van de operaties voor. In de meeste gevallen herstelt het gevoel zich vanzelf. Het gevoel kan tot 12 maand na de operatie terugkomen. Bij patiënten waarbij het gevoel blijvend wegblijft of verminderd is wordt dit zelden als hinderlijk ervaren.
 2. Niet iedere patiënt kan met de voorste benadering geopereerd worden. Factoren die hierin meespelen zijn het BMI (gewicht t.o.v. de lengte) van de patiënt, de spieren rondom de heup en sommige vormafwijkingen van de heup.
 3. Een revisie operatie waarbij een deel of de gehele prothese wordt vervangen kan lastig zijn via de voorste benadering. Dit maakt dat in de meeste gevallen bij een dergelijke operatie voor de klassieke benaderingen wordt gekozen. Het vervangen van alleen de kop en/of kom kan vaak wel via de voorste benadering.
 4. De voorste benadering is niet de meest gangbare benadering, ondanks de sterke stijging in het aantal totale heupprotheses dat via deze methode geplaatst wordt in Nederland. Er bestaat een zogeheten learning-curve van 50 tot 100 operaties. Dat betekent dat de orthopedisch chirurg 50-100 operaties moet uitvoeren voordat hij de voorste benadering volledig onder de knie heeft. In Nederland zijn er weinig klinieken waar orthopedisch chirurgen worden opgeleid met deze methode als standaard benadering voor de heup. In Frankrijk daarentegen is de voorste benadering een veelvoorkomende manier voor het plaatsen van een heupprothese.


Veelgestelde vragen heupprothese operatie

Hoe lang duurt de heupprothese operatie via de voorste benadering?

De operatie duurt gemiddeld één tot anderhalf uur.

Hoe oud moet ik zijn om een heupprothese te krijgen?

Uw mate van invaliditeit bepaalt of u aan een prothese toe bent, in uitzonderlijke gevallen kunnen protheses ook bij 20- en 30-jarigen worden geplaatst. Ter illustratie: in 2016 werden 29.520 heupprotheses geplaatst in Nederland. In slechts 4% van de gevallen was men jonger dan 50 jaar (bron: LROI Magazine 2017)

Hoe veel heupprotheses worden er jaarlijks in Nederland geplaatst?

Volgens het LROI (Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten) werden in 2019 42.925 heupprotheses geplaatst in Nederland. (bron: LROI Magazine 2020)

Kan ik weer sporten na een heupvervangende operatie?

Wandelen en fietsen na een heup operatie (en de revalidatie) is geen probleem. Ook zwemmen kan weer na de revalidatieperiode. Over het algemeen wordt het afgeraden om intensieve duursporten te beoefenen, zoals grotere afstanden hardlopen. Ook bal- en contactsporten zijn niet aan te raden. Een zwaardere belasting van een prothese is van negatieve invloed op de levensduur van de prothese.

Mag ik wel weer vliegen na de operatie?

Dat is geen probleem. Wel zal de scanapparatuur op het vliegveld mogelijk reageren op het metaal van uw prothese. Als u uitlegt dat u een heupprothese heeft, is dat geen probleem.

Waar word ik geopereerd?

Wanneer een niet-operatieve behandeling voor uw klacht niet volstaat, dan zal in overleg met onze specialisten worden besloten u te opereren. Wanneer er wordt besloten te opereren, dan maken wij een afspraak met u op onze operatielocatie in Utrecht of Amstelveen.

Wanneer kan ik weer autorijden na het plaatsen van een heupprothese via de voorste benadering?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van verschillende factoren. Over het algemeen kunt u vier weken na uw operatie weer autorijden.

Wat is de levensduur van een heupprothese?

Hoe lang uw totale heupprothese mee gaat is afhankelijk van verschillende factoren zoals uw lichamelijke conditie, uw gewicht, uw leefstijl en uw sport- en werkbelasting. Na 15 jaar heeft nog 90% van de patiënten de prothese, na 20 jaar is dat gedaald tot ongeveer 65%.

Wat is de opnameduur bij het plaatsen van een nieuwe heup via de voorste benadering?

De opnameduur bij het plaatsen van een nieuwe heup is bij Annatommie mc over het algemeen één nacht.

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Om duidelijkheid te geven over de vergoeding omtrent de behandelopties, is het belangrijk onderscheid te maken tussen verschillende behandelopties en behandelaren.
De diagnose, het behandeltraject en de operatie voor een totale heupprothese worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt hiervoor uw eigen risico aangesproken. Voor het vervolgtraject bij de fysiotherapeut komen de kosten voor de eerste 20 behandelingen voor uw eigen rekening of wordt uw aanvullende verzekering aangesproken. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Na deze eerste 20 behandelingen vallen de behandelingen van de fysiotherapeut een jaar na uw operatiedatum onder de basisverzekering.
Heeft u fysiotherapie voorafgaand aan een operatie? Vanaf 1 januari 2018 krijgen patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten de eerste 12 behandelingen met fysiotherapie of oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding geldt voor maximaal 12 behandelingen per periode van 12 maanden. Let op: u betaalt wel eigen risico, maar geen eigen bijdrage. De vergoeding vanaf de 13e behandeling is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Voor aanvullende vragen over de vergoeding van fysiotherapie vragen wij u om deze direct te richten aan uw eigen zorgverzekeraar, omdat zij vaak uw persoonlijke situatie het beste voor u in kaart kunnen brengen.