Menu

Aanvullende informatie

Verzekering

U heeft voor fysiotherapie in veel gevallen een aanvullende verzekering nodig.

1.Fysiotherapie wordt normaliter niet vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit houdt in dat u een aanvullende verzekering met daarin fysiotherapie nodig heeft, om de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen door een zorgverzekeraar. Mocht u geen dekkende aanvullende verzekering hebben dan sturen wij u een factuur die u zelf moet voldoen.

  • Vanaf 1 januari 2018 krijgen patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten de eerste 12 behandelingen met fysiotherapie of oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding geldt voor maximaal 12 behandelingen per periode van 12 maanden. Let op: u betaalt wel eigen risico, maar geen eigen bijdrage.

2.Voor fysiotherapeutische revalidatie na een operatie en chronische indicaties geldt, dat u een aanvullende verzekering nodig heeft. De eerste 20 behandelingen komen altijd voor eigen rekening , tenzij gedekt door een aanvullende verzekering. Daarna wordt het in sommige gevallen vergoed uit het basispakket (zie lijst Borst).

Belangrijk om voor de eerste afspraak te weten:

  • bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie?
  • hoeveel behandelingen worden vergoed binnen uw aanvullend pakket?
  • hoeveel behandelingen heeft u dit jaar eventueel elders genoten?
  • wat is het totaal behandelingen wat nog vergoed gaat worden dit jaar?
  • bespreek met uw fysiotherapeut hoeveel behandelingen hij gaat uitvoeren en wanneer het effect van de behandelingen wordt geëvalueerd.

Indien facturen niet op tijd worden betaald, worden incassomaatregelen genomen. Eventuele kosten daarvan komen voor uw rekening.

Aanmelding en eerste behandeling

U kunt zich op twee manieren aanmelden:

  • op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist
  • op eigen initiatief (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)

Als u zich op eigen initiatief aanmeldt, voeren wij een DTF screening uit om vast te stellen of fysiotherapie te adviseren. Aan deze screening zijn kosten verbonden.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent, dient u 24 uur van tevoren af te bellen. Zo stelt u ons in staat in uw plaats een andere patiënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Behandeling door collega of waarnemer

Het kan voorkomen dat u door een collega of waarnemer van uw vaste therapeut wordt behandeld. Redenen hiervoor kunnen spoedeisende behandelingen zijn, vakantie of omdat het logistiek niet anders is in te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van uw eigendommen.

Hygiëne

Alvorens u met uw fysiotherapie behandeling start, wordt het op prijs gesteld als uw persoonlijke hygiëne op orde is. Wij verwachten van u dat u uw eigen handdoek meebrengt en tijdens het trainen schone schoenen en makkelijk zittende kleding draagt.

Indien nodig na het oefenen graag de door u gebruikte oefenapparaten schoonmaken met de door ons beschikbaar gestelde doekjes en schoonmaak spray. Graag ook de douche –en kleedruimte netjes achterlaten. Bedankt voor uw medewerking.

Niet tevreden?

Bent u niet volledig tevreden over uw behandeling? Dan raden wij u aan om dit in eerste instantie met uw behandelaar te bespreken.

Mocht u desondanks een officiële klacht willen indienen, verwijzen wij u graag naar de klachtenregeling van Annatommie mc.

Tevredenheidsonderzoek

U kunt door Annatommie mc benaderd worden om deel te nemen aan een kwaliteitsonderzoek.

Praktijktarieven

U kunt de praktijktarieven vinden op deze pagina (Praktijktarieven zijn de vrije tarieven voor onverzekerden in Nederland of niet-Nederlandse identiteit en niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie).

 

 

Onze patiënten beoordelen ons gemiddeld met een:

rating logo

Wij werken samen met:

Annatommie mc