Menu

Open MRI

open mri eng bang
open mri claustrofobie
open mri angst

Open MRI bij claustrofobie en obesitas

Een onderzoek in de gesloten tunnel van een reguliere MRI kan voor sommige mensen erg benauwend zijn. Indien u liever niet in de gesloten tunnel van een normale MRI ligt, biedt onze open MRI in Amersfoort uitkomst. Hieronder ligt u namelijk tussen twee horizontale schijven, die zich onder en boven u bevinden. De ruimte om u heen is grotendeels open, waardoor de kans groot is dat u zich niet opgesloten voelt. Dit maakt het onderzoek comfortabeler, maar gaat niet ten koste van de kwaliteit van de onderzoeksresultaten.  De open MRI is hierdoor uitermate geschikt voor mensen met claustrofobie of die in verband met obesitas niet van een normale MRI gebruik kunnen maken. U kunt uw verwijzend arts vragen om bij claustrofobie dit expliciet te vermelden op de verwijsbrief.

Let op: onze open MRI is geschikt voor patiënten van maximaal 170 kilogram met maximaal 41 cm buikhoogte. Daarnaast is het van belang dat u beschikt over een goede mobiliteit gezien wij geen rolstoel aanwezig hebben in het pand.

De voorbereiding

U bent inmiddels door uw behandelend arts doorverwezen voor een MRI-scan of de kans is groot dat dit binnenkort gebeurt. Bij het maken van de afspraak ontvangt u een vragenformulier om in te vullen in verband met de geldende veiligheidsvoorschriften. Wij verzoeken u dit formulier mee te brengen op de dag van het onderzoek. U meldt zich bij de balie en kunt plaatsnemen in de wachtkamer. De MRI-laborant, die u gedurende het onderzoek begeleidt, haalt u op en neemt de vragenlijst in ontvangst. Eventuele vragen m.b.t. het onderzoek kunt u aan hem of haar stellen.

 • In verband met de sterke magneet mogen er absoluut geen metalen, magnetische of elektrische voorwerpen in de buurt van de MRI-scanner komen. Mensen met pacemakers, ICD’s, neurostimulatoren en inwendig pijnbestrijdings-apparaten mogen om veiligheidsredenen niet de MRI-scanner in. Indien dit op u van toepassing is, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.
 • Indien u een cochlea-implantaat, magnetische kaakimplantaten, vaatclips of nieuwe hartklep hebt, verzoeken wij u dit voorafgaande het onderzoek kenbaar te maken.
 • Voorwerpen zoals een bril, horloge, gehoorapparaat, gebitsprothese, sleutels, muntgeld, pinpas, creditcard, mobiele telefoon, MP3-speler, haarspeldjes, sieraden, aanstekers, pennen enz. moeten in het kleedhokje achterblijven. Als u een (trouw)ring niet af kunt krijgen, is dat niet erg. Deze mag gewoon om blijven.
 • Kleding waar metaal in zit kan tijdens het scannen storing geven op de MRI-beelden. Daarom dient u kleding waar metaal in zit in het kleedhokje achter laten. Het is handig om kleding aan te trekken dat geen metaal bevat, zoals een joggingbroek en een t-shirt.
 • Indien er twijfel bestaat over eventuele metaalsplinters in de ogen, dan maken wij om veiligheidsredenen voorafgaand aan de MRI-scan een röntgenfoto.
 • Andere metalen voorwerpen zoals gewrichtsprotheses, schroeven of draden, vullingen, kronen en vaste beugels mogen allemaal wel in de MRI.
 • Indien u als vrouw minder dan 12 weken zwanger bent, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 022 0600.

Het MRI-onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel die in de MRI-scanner wordt geschoven. Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 45 minuten, afhankelijk van welk lichaamsdeel gescand wordt. Het is voor de kwaliteit van de beelden belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Het apparaat maakt tijdens het onderzoek een repeterend hard geluid. Dit is normaal en hoort bij het maken van de MRI. Indien u overgevoelig bent voor lawaai, dan verzoeken wij u om dit voorafgaand aan het onderzoek te melden aan de laborant. U krijgt van ons oordopjes en/of een hoofdtelefoon waarmee u tijdens het MRI-onderzoek naar muziek kunt luisteren. U kunt eventueel een eigen cd meenemen. In verband met de magneet is het helaas niet mogelijk om uw telefoon of MP3-speler mee naar binnen te nemen.

Als u zich tijdens het onderzoek niet prettig voelt, kunt u de laborant met een alarmknop waarschuwen. De MRI-laborant kan dan via de intercom met u praten of het onderzoek stopzetten. Wij bieden u de mogelijkheid om iemand (maximaal één persoon) mee te nemen die tijdens het onderzoek bij u in de MRI-ruimte kan blijven. Ook deze persoon dient een vragenformulier in te vullen, aangezien voor hem of haar dezelfde veiligheidsvoorschriften gelden. Als het onderzoek is afgelopen, begeleidt de laborant u uit de scanner en kunt u zich weer aankleden. De MRI-laborant zal u geen uitslag geven van het onderzoek. De beelden worden beoordeeld door een radioloog en u ontvangt de uitslag van uw behandelend arts.

Contrastvloeistof

Soms is het noodzakelijk om tijdens het MRI-onderzoek contrastvloeistof toe te dienen. Het betreft een vloeistof die onderscheid aanbrengt tussen verschillende weefsels. De vloeistof kan zowel in het gewricht (intra- articulair/arthrografie) of via een infuus (intraveneus) worden ingespoten. Bij de eerste methode wordt de contrastvloeistof rechtstreeks in het gewricht geïnjecteerd. Hierdoor kan het gewricht tot twee dagen na het onderzoek een opgeblazen gevoel geven. Wij adviseren u in deze periode het gewricht niet te zwaar te belasten. Bij de tweede methode wordt de contrastvloeistof middels een injectie in een bloedvat in de elleboog toegediend. Contrastinjecties in het gewricht vinden altijd vooraf plaats. Contrastinjectie via een infuus vindt meestal halverwege het MRI-onderzoek plaats, zodat de arts de beelden zowel zonder als met de contrastvloeistof met elkaar kan vergelijken. De contrastvloeistof is een lichaamsvreemde stof waar sommige mensen nadelige gevolgen van kunnen ondervinden. De kans op nadelige gevolgen is echter zeer klein. Mocht u allergieën hebben, zwaar astmatisch zijn, ernstige nierfunctie-stoornissen hebben of eerder reacties op contrastvloeistof hebben gehad, dan verzoeken wij u dit voorafgaand aan het onderzoek te melden bij de MRI-laborant.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de MRI-beelden en maakt hiervan een verslag. De behandelend arts ontvangt deze en zal de uitslag met u bespreken. Wanneer u de beelden van het onderzoek persoonlijk wenst te ontvangen, dan kunt u dit aangeven. Onze collega’s stellen de beelden beschikbaar in het cliëntportaal.

Belangrijke informatie samengevat

Wij worden graag op de hoogte gesteld, indien u:

 • elektronische apparatuur in uw lichaam heeft;
 • een onderhuids insulinepompje draagt;
 • metaalsplinters in uw oog heeft;
 • andere metalen voorwerpen in uw lichaam heeft;
 • minder dan 12 weken zwanger bent;
 • claustrofobisch bent.

Graag verzoeken we u om:

 • uw legitimatie mee te nemen;
 • u minimaal 10 minuten voor het onderzoek te melden aan de balie;
 • te eten en drinken, zoals u gewend bent;
 • gewoon uw medicijnen in te nemen;
 • comfortabele kleding aan te doen, zonder metaal (knopen, ritsen, beugels);
 • zo min mogelijk metaal te dragen, zoals sieraden, haarspelden, gebitsprothese etc.;
 • zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen;
 • uw favoriete CD mee te nemen, indien gewenst.

Onze patiënten beoordelen ons gemiddeld met een:

rating logo

Wij werken samen met:

Annatommie mc